NASIB TV

MEUREUN lima taun kahareup mah tipi anu make anteneu teh geus rada kurang laku. Sabab bakal loba jalma baroga tipi dina hape. Hayang tipi naon oge nyampak. Ti mimiti tipi berita, hiburan, olahraga, nepi ka pilem oge nyampak. Acara tingal milih kumaha kahayang urang. Internetna geus sapaket jeung Wacap atawa Blekberi.

Kuring lain arek nyingsieunan ka nu baroga stasiun tipi analog, tapi jaman geus pasti robah tina brodkes kana brodben. Ari tipi brodben jangkauan siaran lain sadaerah atawa sanagara, tangtu nepi ka sadunya oge. Nyieun tipina oge teu kudu make modal milyaran atawa trilyunan, cukup ratusan juta atawa puluhan juta oge jadi.

Ari tipi biasa mah siaranna kudu make modal gede jeung loba pagawena. Tipi internet mah studiona oge cukup di imah atawa di pakarangan imah. Pagawena cukup lima urang. Aya pingpinan, dua menejer iklan ngarangkep tukang produser, jeung make dua reporter oge cukup. Teu kudu make PT cukup ku CV oge bisa jalan. Lamun gede milik meunang iklan anu ngagulidag, gajih lima urang teh tangtu garede pisan.

Hirup tipi lokal atawa tipi analog mah kumaha alus henteuna gambar jeung siaran, tipi internet mah gambarna pasti alus, puguh da make sistim digital. Unggal hasil produksina pasti ditayangkeun. Moal hariwang lamun listrik pareum, apan boga UPS, jensetna oge teu kudu gede teuing. Sanajan modal leutik tapi ari harga iklan mah sarua weh jeung tipi biasa.

Ngan bedana, ayeuna-ayeuna mah anu lalajo tipi analog teh haratis. Lalajo tipi internet atawa striming masih kudu mayar heula kana paket internetna. Ceuk barudak mah osok disebut kuota. Tapi tong salempang, Engke mah anu boga android oge bakal haratis, teu kudu mayar paket kuota. Sabab nagara bakal nyadiakeun paket internet husus keur rahayat.

APBN atawa APBD teh duitna loba pisan. Lamun ditumpuk gepokan di gudang bisa leuwih ti sarebu gudangeun duit nagara keur rahayat teh. Naha teu diamalkeun keur kaperluan internet rahayat? Ngaranna internet haratis pro rahayat. Sing percaya, rahayat diperes pajegna naha teu kabagean kueh pangwangunanna? Apan sagala upaya nagara teh keur kasejahtraan rahayat. Hiji diantarana nyaeta internet haratis.

Bayangan kuring, engke mah teuing taun sabaraha, di unggal RW aya anteneu keur internet haratis, cenah waypay. Masarakat meunang ngakses internet sakahayangna, nagara moal rugi da geus diatur benwitna nepi ka pul paket. Arek aplod atawa donlod oge heug teh teuing, masarakat asal baroga hape atawa laptop sorangan-sorangan.

Dina eta kajadian meureun ngakses tipi striming teh teu kudu mayar da geus disadiakeun ku pamarentah. Masarakat baris dibere apal pasweudna. Kari klik weh tipi aplikasi, barudak geus bisa ningali tipi kuring. Hayang acara naon wae geus disampakeun. Nu matak engke mah tipi analog teh teu laku. Masarakat biasa oge bisa nyieun tipi sorangan, ongkoh bisa aplod ka yutub.

Engke mah bisnis tipi teh saingan jeung bisnis tipi analog. Masarakat oge bisa jadi produser atawa pingpinan tipi. Pail-pail dokumen teh baroga masarakat bisa diaplod kana tipi internet. Anu teu ngarti kana internet mah ceuk kuring eta jalma bodo.

Maenya eleh ku urang kampung model kuring. Da kuring mah geus ngartikana internet ti baheula keneh. Malah kuring ayeuna eukeur nyieun tipi striming, ngaranna "Ontohod TV". Urang heureuy dina tipi supaya bisa ngahibur masarakat. Urang bejaan batur cara-cara hirup anu bener, sasuai aturan nagara jeung agama. Jeung ayeuna kuring keur ngoloan anu boga serper atawa babaturan mantri kominpo. Maenya maranehna teu ngartieun. Sugan weh persiden oge ngartieun.(kangisur)

No comments